Avís legal i política de privacitat

Disponible en: caCatalà esEspañol

Important llegir:

1. Política de privacitat

La web Cris Taconassos  informa als seus  usuaris a la web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que poden ser adquirits per la navegació o contracte de  serveis a través de la seva pàgina Web.

En aquest sentit, Cris Taconassos garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals, reflectida en la “Llei Orgánica 15/1999 de 13 de decembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal” i amb el “Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre”, pel que s’aprova el ” Reglamento de Desarrollo de la LOPD”.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació  d’aquesta política de privacitat.

 

2. Recollida, finalitat i tractament de dades.

Cris Taconsassos té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web respecte a la recollida de dades de caràcter personal que es poden portar a terme, mitjançant l’enviament de correus electrònics o emplenar els formularis inclosos a la web. En aquest sentit, Cris Taconassos serà considerada com a responsable de les dades guardades a través d’aquestes eines.

Cris Taconassos informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades rebudes contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió comercial i d’atenció´al client corresponent.
Les operacions, gestions i procediments tècnics se és realitzin de forma automatitzada i que possibilitin la recollida, el magatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre les dades de caràcter personal, tenen el tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides mitjançant l’allotjament web de Cris Taconassos, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats a l’els fitxers declarats davant l’Agencia Española de Protecció per Cris Taconassos.

3. Comunicació d’informació a tercers

Cris Taconassos informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació del servei ho demani per necessitat d’una relació contractual amb el consentiment del client.

4. Drets dels usuaris

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades.

En el moment que les dades de l’usuari con objecte de tractament per part de Cris Taconassos exercir els drets d’accés , rectificació, cancel·lació i oposició de l’acord amb ho previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari ha de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o Pasaport), a la següent direcció: Cristina López , Calle: X Y, Código postal: Z, Ciudad: V, Provincia:

Aquesta comunicació hi ha de reflectir la següent informació:

Nom i cognoms del usuari
La petició de sol·licitud
El domicili i les dades acreditatives.
L’exercici d’aquest dret deu ser realitzat pel mateix usuari. No obstant això, podran ser
executats per una persona autoritzada com a representant legal del autoritat. En aquest cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació del interessat.